Присъствие на близки


Услугата „присъствие“ дава възможност на близките да наблюдават на екран кремацията на свой близък и да ползват ритуална зала за раздавка. Времето за ползване на залата е до 2 часа, а цената на услугата е 60 лв.

Ритуалната зала също може да се ползва и за помени и раздаване. Цената на услугата е 40лв. А времето на ползване е до 2 часа.

* ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС