Документи


Необходими документи за кремация на покойник:

1. СМЪРТЕН АКТ – ИЗДАВА СЕ ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ“

2. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КРЕМАЦИЯ – чл.20 ал.1 ОТ НАРЕДБА № 2 от 2011г. – ИЗДАВА СЕ ОТ ЛЕКАРЯ КОНСТАТИРАЛ СМЪРТТА: Свали от тук

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КРЕМИРАНЕ, ПОПЪЛНЕНА ОТ НАЙ-БЛИЗЪК РОДСТВЕНИК: Свали от тук
3.1 СЪПРУГ
3.2 ДЕЦА-АКО СА ПЪЛНОЛЕТНИ
3.3 РОДИТЕЛИ
3.4 БРАТЯ,СЕСТРИ
3.5 ПЛЕМЕННИЦИ

4. ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ РОДСТВЕНАТА ВРЪЗКА:
4.1. АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ОБЩИНАТА ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.
4.2. АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕЦАТА И /ИЛИ/ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНА ВРЪЗКА.
4.3 ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЛУЧАИ Е НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНА ВРЪЗКА ИЗДАДЕНО ОТ ОБЩИНА НА ИМЕТО НА ПОКОЙНИЯ.

5. ДОКУМЕНТИТЕ УДОСТОВЕРЯВАЩИ РОДСТВЕНАТА ВРЪЗКА ДА СА В ОРИГИНАЛ И БЕЗ ПОПРАВКИ!

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УРНА: Свали от тук