Кремации


София Крематориум АД предоставя възможност да бъдат извършвани следните услуги:

 • Кремация – получаване на урна от 3 до 7 дни – 250 лв.
 • Кремация – получаване на урна – 24 часа след кремацията – 547,50 лв.
 • Кремация – получаване на урна – 8 часа след кремацията – 907,50 лв.
 • Кремация – получаване на урна –  4 часа след кремацията – 1083 лв.
 • Доплащане кремация – получаване на урна – 24 часа след кремацията – 367,50 лв.
 • Доплащане експресна кремация – получаване на урна – 8 часа след кремацията – 727,50 лв.
 • Кремация на кости – получаване на урна от 3 до 7 дни – 250 лв.
 • Доплащане експресна кремация на кости-получаване на урна след 24 часа – 367,50 лв.
 • Организационна такса – 10 лв.
 • Табела за урна – 4 лв.
 • Обработка на урна – 10 лв. Тази услуга се предлага в случай, че клиента донесе собствена урна, а не закупена от софия крематориум.
 • Съхранение в хладилна камера – 10 лв. За 24ч

„София Крематориум“ АД предлага услугата видеонаблюдение на кремацията и ползване на ритуална зала. 

* ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС